Fsb mehanika fluida pdf

Statika proucava kruta tijela u slanju mirovanja ili jednolikog gibanja, a dinamika u stanju gibanja. The goal of this thesis is to develop advanced engineering method for numerical modelling of highly turbulent multiphase combustion processes. Mehanika fluida b i mehanika fluida m, ali koja po svom sadrzaju pokriva oba ova kursa. Naziv predmeta mehanika fluida studijski program odrzivi razvoj smjer termotehnicko inzenjerstvo. Principi rmfa i njegove pretpostavke ce biti koristeni za ovu simulaciju i analizu dobivenih saznanja putem simulacije. Zdravko virag mehanika fluida free ebook download as pdf file. Numerical modelling of spray and combustion processes. Mehanika fluida vjezbe, vezbe predlog mehanika fluida. Cfd radionica napredni cfd cfd u razvoju vjetroturbine vtsfsb pdf.

U svakoj cjelini nekoliko je rijesenih primjera s objasnjenjima, a ostali zadatci predviceni su za samostalni rad s rjesenjima u. Scribd is the worlds largest social reading and publishing site. Vranjic, nikola 2015 numericka analiza strujanja fluida i prijelaza topline u ispusnom kucistu plinske turbine. Instrukcije fizika, mehanika fluida, gustoca, tlak, uzgon, arhimedov zakon, bernoullijeva jednadzba. Mehanika fluida, clanak u tehnickoj enciklopediji br. Fsb instrukcije, stranica koja omogucuje ostvarivanje kontakta sa instruktorima iz raznih predmeta sa fakulteta strojarstva i brodgradnje iz zagreba. Hidrostatika, strujanje pod tlakom i strujanje otvorenim vodotocima, istjecanje i prelijevanje. Mehanika fluida, termodinamika, nauka o toplini i i nauka o toplini ii stranice predmeta nastavni materijali i obavijesti fizika podloge za studij strojarstva naslovna strana. Marija zivic, konzultacije petkom od 9 h do 11 h u kabinetu g3a zeljko zmaic, g. Strujanje stlacivog idealnog fluida, izentropsko strujanje, hugoniotove jedn. Nacin pracenja kvalitete i uspjesnosti izvedbe predmeta kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete visoke tehnicka skole.

Pozeljna je sto veca temperatura na ulazu, a sto manja na izlazu iz turbine. Teorija kretanja i ravnoteze tecnih i gasovitih tijela hidromehanika i aerodinamika, mehanika fluida. Rjesavanje zadataka iz podrucja jednadzbe manometra. Mehanika fluida i dijelova predavanja iz kolegija mehanika fluida 1 2. Fakultet strojarstva i brodogradnje fsb, javno je visoko uciliste te znanstvenoistrazivacka ustanova u sastavu sveucilista u zagrebu. Statika proucava ravnotezu materijalnih krutih tijela. Mehanika fluida, termodinamika, nauka o toplini i i nauka o toplini ii stranice predmeta nastavni materijali i obavijesti.

Teorija slicnosti, kriteriji slicnosti re, fr, eu, we, gr, m, potpuna i nepotpuna. Produkti izgaranja ulaze velikom brzinom i masenim protokom u plinsku turbinu gdje ekspandiraju. Instrukcije fizika, mehanika fluida, gustoca, tlak, uzgon. Masters thesis bologna, sveuciliste u zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje, unspecified. Rezultanta sile redukcija skupa sila na jednostavniji oblik. Strossmayera u osijeku elektrotehniki fakultet struni studij ak. Nastavno gradivo predmeta mehanika 2 obuhvata dvije oblasti mehanike, i to kinematiku i dinamiku. Vise informacija o eu fondovima mozete naci na web stranicama ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije. Jednadzba kolicine gibanja i jedn momenta kolicine gibanja, u inercijskom i neinercijskom koord. Kolegij mehanika fluida preko predkolokvija polozili su slijedeci studenti. Mehanika fluida je teorijsko eksperimentalna znanost. Rijeseni zadaci iz matematike za drzavnu maturu osnovna razina i 22. Dinamika fluida laminarni protok turbulentni protok putanja cestice u. Koliko god naim radom irili nae spoznaje, napredak tehnologije jo bre iri polje mogunosti.

Sveuciliste u zagrebu fsb fakultet strojarstva i brodogradnje. Numericka analiza strujanja fluida i prijelaza topline u. Zbirka zadatka iz pneumatskog upravljanja, iii izdanje, fsb, zagreb1988. In this section, the spray process was modelled by employing the widely used. The fastening and gripping sides are separated from one another and hence protect hands. Strucni studij odrzivog razvoja nositelj predmeta damir maderic, g. Mehanika fluida skripta za studente tehnikog fakulteta u rijeci lado kranjevi rijeka, 20. What marine recruits go through in boot camp earning the title making marines on parris island duration. Mehanika leta je vrlo iroka oblast tehnike, u kojoj razvoj tehnologije otvara stalno nove i nove mogunosti. Mehatronika i robotika, proizvodno strojarstvo, racunalno inzenjerstvo, industrijsko inzenjerstvo i menadzment. Dinamika fluida materijalni volumen fluidno tijelo je ekvivalentno sustavu materijalnih to caka u mehanici, te zatvorenom termodinami ckom sustavu u termodinamici, pa ce svi zakoni mehanike i termodinamike biti direktno primjenjivi i. Numericka analiza strujanja fluida i prijelaza topline. Kolicina gibanja dimenzijska analiza hidraulicki strojevi cjevovodi 2 kolokvij 1 kolokvij 3 kolokvij usmeni ispit tematske cjeline. Znanja stecena na kolegiju mehanika fluida studenti ce trebati aktivno koristiti kod.

Naziv predmeta mehanika fluida studijski program odrzivi razvoj smjer termotehnicko inzenjerstvo status predmeta obavezni godina 2. Fakultet strojarstva i brodogradnje jedan je od najcjenjenijih tehnickih fakulteta u hrvatskoj te je prvi fakultet u hrvatskoj koji je primijenio bolonjski proces, akademske godine 2003. Racunalna mehanika fluida, numericke metode, energetski strojevi i vjetroturbine. Mehanika fluida odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, fsb zagreb, 2002. Cfd racunalna mehanika fluida ddm model diskretnih kapljica dci diesel core injection ehva motor s elektricnim podizanjem ventila acci avl sucelje za simultane simulacije kh kevin helmholtz mdk model diskretnih kapljica vdsc faze s konstantnim velicinama kapljica.

141 1215 619 1023 520 380 1334 292 128 836 1360 848 850 446 1402 795 433 947 1225 256 760 171 288 62 307 1510 1161 930 599 728 952 627 567 1485 682 1102 723 1098